UKK

Tältä sivulta löydät vastaukset yleisimpiin Funky Finlandista herääviin kysymyksiin.

Kuka on valinnut artistit Funky Finland -portaaliin ja miltä pohjalta?

Palvelun on kuratoinut Funky Amigos ry:n tekijätiimi, jolla on kymmenien vuosien kokemus ja tuntemus alalta. Makuasioista voi kiistellä loputtomiin emmekä väitä edustavamme korkeinta totuutta asioista, vaikka pyrimmekin mahdollisimman objektiiviseen lähestymistapaan. Alussa olemme keskittyneet mielestämme alan yleisesti ottaen tärkeimpiin tekijöihin, ns. avainartisteihin, mutta valikoimaa laajennetaan ajan myötä myös muihin eli ketään ei lähtökohtaisesti suljeta ulkopuolelle.

Entä millä perusteella Artisti X on avainartisti ja Artisti Y ei muka ole?

Valtaosa Funky Finlandin aluksi esittelemistä artisteista on ns. avainartisteja, jotka kokonaisvaltaisen arvioinnin perusteella mielestämme ovat tavalla tai toisella tehneet alalla tai alakulttuurissaan niin merkittävän työn, että ansaitsevat todennäköisesti useimpien muidenkin diggarien mielestä tämän määritelmän. Loppupeleissä kyse on totta kai enemmän tai vähemmän subjektiivisista mielipiteistä, emmekä peittele sitä, että valintoihimme ovat vahvasti vaikuttaneet tietyt painotukset.

Se, että Artisti Y ei tällä hetkellä lukeudu avainartistien joukkoon, ei myöskään tarkoita, etteikö asia voisi tulevaisuudessa olla toisin. On myös hyvä muistaa, että kaikki luokittelut palvelussa on ensisijaisesti otettu käyttöön vain helpottamaan palvelun käyttäjiä tiedon hakemisessa ja artistien filtteröinnissä, kun artistien lukumäärä sivustolla alati lisääntyy.

Voinko ehdottaa uutta artistilisäystä ja miten?

Sivustolle tulee jatkossa erillinen lomake, jonka kautta kuka tahansa voi ehdottaa uutta artistia lisättäväksi palveluun. Sen yhteydessä on mahdollista lähettää aineistoa ja asiaankuuluvia linkkejä artistiesittelyä varten sekä vapaamuotoisesti perustella, miksi kyseinen artisti ansaitsisi tulla Funky Finlandissa esitellyksi. Kaikki ehdotukset käsitellään ja arvioidaan kokonaisuuden perusteella. Mikäli artisti päätetään lisätä palveluun, lopullinen sisältö kirjoitetaan ja koostetaan sekä saamamme aineiston että muiden lähteiden perusteella.

Kuinka objektiivista ja luotettavaa sisältö sivuilla on?

Artistitekstit on kirjoitettu mahdollisimman luotettavaksi arvioitujen lähteiden, kuten erilaisten haastatteluiden ja lehtiartikkelien, perusteella. Faktantarkistukseen on panostettu antamalla kaikille Funky Finlandissa esillä oleville artisteille mahdollisuus oikaista potentiaaliset asiavirheet, tarkistaa kuvien käyttöoikeudet sekä muutenkin kommentoida ja vaikuttaa osaltaan sisältöön.

Tekstit sisältävät paikoin myös kirjoittajan subjektiivisempaa analyysia aihepiiristä, mutta sisältöä toteutettaessa on pyritty noudattamaan ammattimaisen musiikkijournalismin periaatteita. Ne on työstetty myös ilman taloudellisia sidonnaisuuksia yhteenkään artistiin.

Voinko lainata ja hyödyntää Funky Finlandin esittelytekstejä muussa yhteydessä, esimerkiksi artistin omassa markkinoinnissa ja tiedotuksessa tai tapahtumien artistiesittelyissä?

Ilman muuta, se on yksi palvelun alkuperäisistä tavoitteistakin! Kuten myös käyttö riippumattomana lähteenä vaikkapa Wikipediassa, jonka englanninkielisessä versiossa on erittäin tiukat kriteerit hyväksyttäville lähteille.

Tekstien siteeraus ja suora lainaaminen edellyttää kuitenkin mainintaa lähteestä, jolloin tekstin yhteydessä tulee mainita vähintään joko alkuperäisen tekstin kirjoittajan (Joonas Kervinen) tai tämän tietopalvelun (Funky Finland) nimi, mieluiten molemmat. Jos tämä ei tunnu luontevalta tai mahdolliselta, tarjoa tekstin sijasta linkki asianomaiselle sivulle, josta nämä käyvät ilmi. Tai kirjoita tekstin pohjalta oma versiosi.

Valokuvien osalta kehotamme kääntymään artistin tai tämän edustajan puoleen virallisia promokuvia varten. Osa esittelyistä sisältää Muissa kanavissa -osiossa linkin näiden pariin, mikäli ne ovat julkisesti saatavilla.

Miksi en löydä esimerkiksi artistin keikkamyyjän yhteystietoja esittelytekstien yhteydestä?

Koska resurssimme ovat hyvin rajalliset emmekä voi jatkuvasti seurata muutoksia jokaisen artistin kohdalla, olemme tehneet tiukan rajauksen, mitä informaatiota itse tarjoamme Funky Finlandin sivuilla ja mihin ohjaamme linkkien kautta. Näin pyrimme pitämään kaiken palvelussa olevan tiedon mahdollisimman korrektisti ajan tasalla. Vanhentuneiden tietojen osalta kullekin artistisivulle toteutetaan myös linkki, jonka kautta avautuvalla lomakkeella kuka tahansa voi ilmoittaa meille havaitessaan päivitystarpeen sisällön osalta.

Kun puhutte funkysta soundista ja mustasta rytmimusiikista, niin miksi esimerkiksi rap/hiphop-artisteja on esitelty niin vähän Funky Finlandissa?

Tämä on tietoinen valinta, koska koemme rap-musiikin olevan muutenkin jo niin vahvasti esillä eri yhteyksissä julkisuudessa, että pyrimme keskittymään ennemmin artisteihin, joiden on vaikeampi nousta esiin ja tunnettuuteen Suomessa. Painotamme myös orgaanisesti tuotettua musiikkia, vaikka se ei suoranainen edellytys olekaan.

Suomiräppäreitä on tänä päivänä niin valtava määrä, että koko portaali helposti painottuisi hiphopiin, jos ottaisimme matalalla kynnyksellä tältä saralta enemmän artisteja mukaan. Tämän vuoksi Funky Finlandissa on esiteltyinä lähinnä rap-artisteja, jotka ovat esiintyneet live-orkesterien kanssa, olleet vahvassa vuorovaikutuksessa muiden funky-skenen muusikoiden kanssa tai muulla tavoin osallistuneet laajemmin kuin pelkästä hiphopin kontekstista alan kehitykseen. Esimerkiksi artistit, joiden sample-pohjaista tuotantoa voi yleisemmin pitää poikkeuksellisen funkylta ja josta voi löytää tavallistakin vahvempia viitteitä muihin alan genreihin, kuten funkiin ja rhythm’n’bluesiin, ovat toki myös tervetulleita palveluun.

Miksi Artisti X:n sivulla ei ole mitään Katso myös -linkkejä, vaikka esimerkiksi Helsingin Sanomien tai Aamulehden artikkeleita olisi verkossa aiheesta olemassa?

Funky Finland pyrkii tarjoamaan lähtökohtaisesti vain materiaalia, joka on ilman maksullista tilausta kenen tahansa luettavissa tai käytettävissä.